Jump to content
Cover for Sociala problem och socialpolitik i massmedier
Isbn: 978-91-4404-969-4
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Society & Culture Humanities
Accessible since: November 2011

E-book

Sociala problem och socialpolitik i massmedier

Vad betyder massmedia för synen på sociala problem och socialpolitik?

Författarna i denna bok tar ur olika vinklar upp massmediers betydelse när det gäller att forma allmänhetens och beslutsfattares världsbild, inte minst gäller det socialpolitiska brännande frågor som hur invandrare behandlas i press och tv eller hur man rapporterar om sociala problem som brottslighet. Men vilka är då de världsbilder som olika medier förmedlar och vad kan man lära sig genom att studera dessa?

Det har hittills saknats litteratur som systematiskt tar sig an dessa frågor ur ett nordiskt perspektiv. Den här boken söker fylla det tomrummet från en nordisk horisont. Här finns kapitel om hur socialpolitiken i stort framställs i medier, hur den moderna förorten beskrivs och hur journalister resonerar om invandrarfrågor, hur tidskrifter för hemlösa behandlar hemlöshetsfrågor och hur dagspressen skriver om socialarbetare, utsatta barn, brott och brottsoffer. För läsare som är intresserade av olika metoder för att analysera texter återfinns exempel på allt från kvantitativ innehållsanalys till textnära diskursanalyser.

Boken vänder sig till studerande på alla nivåer inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Den är också användbar för forskare och den intresserade allmänheten.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone