Jump to content
Cover for Läsaren som textskapare
Isbn: 978-91-4403-270-2
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Humanities
Accessible since: November 2011

E-book

Läsaren som textskapare

Den här boken handlar om hur litteratur kan läsas på olika sätt. I bokens första kapitel presenteras de läsarorienterade metoder som vuxit fram i USA under 1900-talets sista decennier.

I följande avsnitt redovisar författaren resultaten av sex läsarundersökningar, där olika grupper av blivande grundskole- och gymnasielärare har fått läsa dikter av Harry Martinson. Huvudintresset har i undersökningarna varit koncentrerat på hur läsarna reagerat på dikterna.

Boken avslutas med ett kapitel om litteraturdidaktik. Där uppmärksammas bland annat elevers syn på skolans litteraturundervisning, olika synpunkter på lyrikundervisning och vilka villkor som bör gälla för en läsarorienterad undervisning.

Läsaren som textskapare vänder sig till studenter i litteraturvetenskap vid universitet och högskolor och till lärarstuderande. Den är också intressant för verksamma lärare på grundskolans högre stadier och på gymnasieskolan.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone