Jump to content
Cover for För Kristi skull: Introduktion till de Lutherska bekännelserna
Isbn: 978-91-7777-161-6
Publisher: Artos & Norma Bokförlag
Category:
Religion & Beliefs
Accessible since: September 2020

E-book

För Kristi skull: Introduktion till de Lutherska bekännelserna

Svenska kyrkans bekännelse är enligt kyrko­ordningen förklarad och kommenterad i Kon­kordiebokens texter. Men vad står det i de texterna egentligen? För Kristi skull är boken som ger läsaren en grundläggande introduktion till de lutherska bekännelse­ texterna. Den tar hänsyn till olikheterna men ger sam­tidigt en sammanhållen presentation av bekännelse­ texternas förhållningssätt till den kristna trons bärande beståndsdelar. För Kristi skull sätter in de lutherska bekännelsetexterna i deras historiska sammanhang, visar vilka diskussioner som föranledde texterna, vad de innehåller och hur de preciserar evangelisk­luthersk trostolkning. Texterna framträder därmed både som historiska dokument präg­lade av sin tids villkor, vilket inte minst innebar en starkt polemisk situation och som teologiska riktningsvisare som en kyrka som står i evangelisk­luthersk tradition i vår tid har att förhålla sig till. För Kristi skull utgör Strängnäs stifts präst­ och diakon­ mötesbok 2017.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone